Polsko-niemiecka umowa kupna-sprzedaży samochodu

Umowa kupna sprzedaży o czym pamiętać

Codziennie zawieramy dziesiątki różnych umów: nawet zupełnie nieświadomie, gdy kupujemy coś w sklepie. Jednak świadomość wielu osób o tym, jak ważne są umowy, że należy je dokładnie analizować i przede wszystkim czytać, wciąż jest bardzo mała. Nieco inaczej wygląda to w branży samochodowej, gdzie na szczęście coraz częściej kupiec przed podpisaniem takiego dokumentu i przekazaniu pieniędzy za swoje nowe auto skrupulatnie i szczegółowo sprawdza zapisy umowy.

To krok w dobrym kierunku, ponieważ podpisany przez obie strony dokument sporządzony w dwóch jednakowych kopiach to jedyny dowód zawartej transakcji. To, co zawiera w sobie umowa kupna-sprzedaży samochodu, jest podstawą do późniejszych ewentualnych roszczeń i zaskarżania zakupu, jeśli sprzedawca celowo ukrył jakieś wady auta. W szczególności zawieranie prawnie wiążących umów jest ważne w przypadku sprowadzenia auta z za granicy.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu to podstawa

Wzór umowy kupna sprzedaży po Niemiecku

Bariera językowa w połączeniu z dużą odległością od sprzedawcy. Nieznajomość europejskich przepisów dotyczących ewentualnej rękojmi itp. mogą być poważnymi problemami podczas dochodzenia swoich praw. Jeśli przy okazji nie będziemy dysponować umową, a jedynie posiadać ustne ustalenia, czyli walczyć słowo przeciwko słowu. Sprawa w sądzie może być od razu przegrana. Podstawową zasadą zawierania umów, wprowadzania dodatkowych ustaleń (nawet w pozornie błahych sprawach) jest zapisywanie wszystkiego w treści dokumentu i towarzyszących mu aneksach oraz sygnowanie własnoręcznym podpisem.

Umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko polska PDF
Umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko polska DOCX

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży auta?

Pod względem formalnym umowa kupna-sprzedaży auta Polsko Niemiecka nie różni się od standardowych umów zawieranych w Polsce. Oprócz danych osobowych sprzedającego i kupującego (imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, seria z dowodu osobistego oraz NIP albo jej niemiecki odpowiednik, jeśli któraś ze stron jest firmą) powinna też zawierać:

  • Opis parametrów technicznych auta (marka, model, rok produkcji)
  • VIN (numer nadwozia)
  • Numer niemieckiego dowodu rejestracyjnego
  • Stan przebiegu licznika
  • Rok pierwszej rejestracji
  • Datę i miejsce zawarcia umowy (będą decydowały o zastosowanym prawie – polskim lub prywatnym międzynarodowym i terminach na wniesienie opłat)
  • Informację o wyrejestrowaniu auta (kto ma dokonać tego procesu)
  • Cenę transakcji

Dla ułatwienia formalności i oszczędności związanych z tłumaczeniem umowy w Polsce. Warto ją od razu sporządzić w wersjach niemieckiej i polskiej. Przy czym trzeba pamiętać, że dla ich ważności każda z nich musi być podpisana przez obie strony.

Inne dokumenty prócz umowy kupna-sprzedaży auta

Umowa kupna sprzedaży auta

Podczas zawierania transakcji dochodzi do przekazania pojazdu, ale również związanych z nim dokumentów. Sprzedający ma obowiązek posiadania ich kompletu (dowodu rejestracyjnego i dowodu własności auta, informacji o przeglądzie technicznym, książki serwisowej, jeśli auto ją posiada, zaświadczenia o składzie spalin, a jeżeli samochód był wcześniej sprowadzany, to także dowodu zakupu i poniesionych opłat celnych).

Powinien też poinformować kupującego o stanie technicznym auta. Naprawach, usterkach oraz jego stanie prawnym (np. czy nie jest spłacany w kredycie albo nie pełni formy zabezpieczenia kredytu).

Sprawdź, co podpisujesz

Niezależnie od języka sporządzonej umowy należy się upewnić, co do dwóch podstawowych rzeczy, zanim złoży się na niej swój podpis. Przede wszystkim:

  • Dokładnie sprawdzić stan techniczny pojazdu, a wszelkie usterki, wady i uszkodzenia należy spisać w umowie,
  • Wiedzieć, co się podpisuje; niejasności, niezrozumiałe zapisy, niedokładne tłumaczenie to znaki, że trzeba dopytać o te szczegóły, aby nie podpisać umowy, której się zwyczajnie nie rozumie, nie zna wynikających z niej praw oraz obowiązków.

Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości dotyczące zawieranej polsko-niemieckiej umowy kupna-sprzedaży sprowadzanego auta. Można je wyjaśnić w działającym w stolicy Europejskim Centrum Konsumenckim, które obsługuje własną infolinię. Prawidłowo zawarta umowa w formie pisemnej to podstawa do realizacji wielu formalności w Polsce. W tym podstawowego, czyli rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji oraz zakupienia na niego ubezpieczenia OC.

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies i posiada własną Politykę Prywatności. Korzystając z tej strony akceptujesz postanowienia zawarte w Polityce Prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close